main slider main slider

EVENT BY SHUTTERRUNNING

HAKKA RUN 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง

เสาร์ 21 มีนาคม 2563 - Food Hunt Running กิจกรรมวิ่งไปกินไปกับอาหารตันตำหรับจีนแคะ
อาทิตย์ 22 มีนาคม 2563 – กิจกรรมวิ่งระยะ 15km, 9km, 5km
Venue :บ้านห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

   ชุมชนห้วยกระบอก เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญอันเป็นถิ่นฐานของ “ชาวจีนแคะ” หรือ “ฮักกา (Hakka)” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ ราชบุรี นครปฐม และ กาญจนบุรี ทว่า น้อยคนจะรับทราบถึงวัฒนธรรม ประวัติ ความเป็นมา รวมถึงของดีของเด่นของชาวจีนแคะ คณะผู้จัดงานจึงริเริ่มความคิดที่จะประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนห้วยกระบอกและวัฒนธรรมชาวจีนแคะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านกิจกรรมการวิ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของสังคม

   ทั้งนี้ กิจกรรม “HAKKA RUN 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง” ไม่ใช่งานวิ่งดาษดื่น แต่เป็นการวิ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมของชาวจีนแคะลงไปในระหว่างเส้นทางวิ่งของนักกีฬา โดยเฉพาะอาหารการกินของชาวจีนแคะที่เป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติอร่อย ด้วยคอนเซ็ปต์ง่าย ๆ คือ “วิ่งไปกินไป” นักกีฬาจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการวิ่งระยะทางไกลพร้อมชิมอาหารจีนแคะแบบออริจินอลจากร้านที่เข้าร่วมรายการกว่า 20 ร้าน

   “HAKKA RUN 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง” นอกจากจะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้งานวิ่งต่างไปจากที่เคย และประชาสัมพันธ์ชุมชนห้วยกระบอกและวัฒนธรรมจีนแคะแล้ว รายได้จากการจัดงานจะนำไปบริจาคสมทบทุนพัฒนาโรงเรียนเทพวิทยา ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ต่อไป

   ด้วยเห็นความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนแคะ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพวิทยา ร่วมกับ ชุมชนห้วยกระบอก จึงจัดงาน “HAKKA RUN 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง” ขึ้น ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

   วัตถุประสงค์

 • 1. รายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนห้วยกระบอกและโรงเรียนเทพวิทยา
 • 2. สร้างประสบการณ์ใหม่ให้งานวิ่งต่างไปจากที่เคย
 • 3. ประชาสัมพันธ์ชุมชนห้วยกระบอกและวัฒนธรรมจีนแคะ

รางวัลและประเภทการแข่งขัน

ผู้สมัครประเภทกิจกรรมรวม 2 วัน (ร่วมกิจกรรมวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2563)

   ค่าสมัคร 1,600 บาท

รับเสื้อ “วิ่งไปกินไป” + เสื้อวิ่ง และ รับเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย) ร่วมกิจกรรม Food Hunt Running “วิ่งไปกินไป” และ ร่วมวิ่งระยะ Super Mini Marathon 15KM

   ค่าสมัคร 1,400 บาท

รับเสื้อ“วิ่งไปกินไป” + เสื้อวิ่ง และ รับเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย) ร่วมกิจกรรม Food Hunt Running “วิ่งไปกินไป” และ ร่วมวิ่งระยะ Mini Marathon 9KM

   ค่าสมัคร 1,200 บาท

รับเสื้อ“วิ่งไปกินไป” + เสื้อวิ่ง และ รับเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย) ร่วมกิจกรรม Food Hunt Running “วิ่งไปกินไป” และ ร่วมวิ่งระยะ Micro Marathon 5KM


*** กิจกรรม Food Hunt Running วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม “วิ่งไปกินไป” ร่วมลุ้นจับรางวัล LUCKY DRAW แจกทอง 5 รางวัล!! เมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด


***กิจกรรมวิ่งตามระยะที่สมัคร วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม

นักวิ่งระยะ 15KM มีสิทธิ์ร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล ชาย และ หญิง OVERALL อันดับ 1-5

นักวิ่งระยะ 9KM มีสิทธิ์ร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล ชาย และ หญิง OVERALL อันดับ 1-5

กิจกรรมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

ผู้สมัครกิจกรรมประเภท Food Hunt Running

   ค่าสมัคร 1,000 บาท (ราคาปกติ)

รับเสื้อที่ระลึก + เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย) และ ร่วมลุ้นจับรางวัล LUCKY DRAW แจกทอง 5 รางวัล!! เมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด

   VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท

รับเสื้อที่ระลึก + เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย) และ ร่วมลุ้นจับรางวัล LUCKY DRAW แจกทอง 5 รางวัล!! เมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด


กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

Super Mini Marathon 15 km. (ใช้ชิพจับเวลา) Cut off 3 Hrs.

   ค่าสมัคร 800 บาท

รับเสื้อที่ระลึก + เสื้อ Finisher และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

*ผู้ชนะการแข่งขัน Overall อันดับ 1- 5 ชาย และ หญิง ได้รับเงินรางวัล และ ถ้วยรางวัล

อันดับ 1 5,000 บาท

อันดับ 2 4,000 บาท

อันดับ 3 3,000 บาท

อันดับ 4 2,000 บาท

อันดับ 5 1,500 บาท

Mini Marathon 9 km. (ใช้ชิพจับเวลา)

   ค่าสมัคร 600 บาท

รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

*ผู้ชนะการแข่งขัน Overall อันดับ 1- 5 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล

Micro Marathon 5 km.

   ค่าสมัคร 500 บาท

รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

**ไม่มีการแข่งขัน**

VIP ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท

   ค่าสมัคร 2,000 บาท

รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

หมายเหตุ: VIP ระยะ 15km และ 9km มีสิทธิ์แข่งขัน

- ยกเว้น vip ระยะ 5km **ไม่มีการแข่งขัน**

 • วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563
 • บ้านห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • Food Hunt Running / 15 km. / 9 km./ 5 km./ VIP
 • ถ้วยรางวัล
 • ShutterRunning(2014) Co.,Ltd
 • เส้นทาง Food Hunt Running เส้นทางระยะการแข่งขัน 15 กม. เส้นทางระยะ 9 กม. เส้นทางระยะ 5 กม.

รายละเอียดกิจกรรมและของที่ระลึก

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัยขั้นตอนการรับสมัคร


แบบที่ 1

ATM Transfer

โอนเงินและแนบสลิป

 • รองรับทุกธนาคาร
 1. ชำระเงินค่าสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 3. เลือกการชำระเงินค่าสมัครแบบโอนเงิน
 4. แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ข้อ 1)
 5. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 7. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

รายละเอียดการโอน

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสาขาลูกแก

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 524-264271-5

โรงเรียนเทพวิทยา

Transfer Information

Siam Commercial Bank

Lookkae Branch

Saving Account Number 524-2-64271-5

Thepwittaya School

แบบที่ 2

บัตรเครดิต/เดบิต

Credit Card / Debit Card

 • VISA, Mastercard, JCB credit cards
 • Secure payment by Omise
 1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 2. เลือกการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
 3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
 4. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 6. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

ตารางกิจกรรม

21 มีนาคม 2563

บ้านห้วยกระบอก

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

 • 10.00 - 18.00 น.
 • ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลขวิ่ง (BIB)
21 มีนาคม 2563

บ้านห้วยกระบอก

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

 • 17.30 น.
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • 18.00 น.
 • กิจกรรมการแสดงบนเวที                                              
 • 18.20 น.
 • พิธีเปิด / ประธานกล่าวเปิดงาน Hakka Run 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง                               
 • 18.30 น.
 • ปล่อยตัว “วิ่งไปกินไป” (Food Hunt Running)                  
 • 20.00 น.
 • จับรางวัล Lucky draw                                                                
 • 20.30 น.
 • ปิดงาน                                             
22 มีนาคม 2563

บ้านห้วยกระบอก

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

 • 04.30 น.
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม+การแสดง
 • 05.00 น.
 • กิจกรรมวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อ                                              
 • 05.20 น.
 • พิธีเปิด / ประธานกล่าวเปิดงาน Hakka Run 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง                               
 • 05.25 น.
 • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี                  
 • 05.30 น.
 • ปล่อยตัว ระยะ 15 กม. (Super Mini Marathon)                                                                
 • 05.45 น.
 • ปล่อยตัว ระยะ 9 กม. (Mini Marathon)                                             
 • 06.00 น.
 • ปล่อยตัว ระยะ 5 กม. (Micro Marathon)                                             
 • 07.00 น.
 • พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน                                             
 • 08.30 น.
 • ปิดงาน                                             
Maps Powered by Vallaris Map

Event Venue

Huai Krabok, Banpong

Ratchaburi, Thailand

Call Center

+ 669-6885-5609

+ 668-6389-5627

+ 662-111-2201

Mon-Fri 09.00-18.00

ShutterRunning Office

7 Market Today H Building, Room H2

Soi KrungThepKritha 7, Huamak,

Bangkapi , Bangkok Thailand 10240